Sociaal ondernemer en adviseur

Leone heeft de afgelopen 10 jaar diverse onderwijsorganisaties ondersteund en geadviseerd bij het op orde krijgen van hun ondersteunende processen. Een belangrijk onderdeel daarbij was het structureren van documentstromen: documentmanagement en archiefmanagement. Als gevolg hiervan werd er effectiever gewerkt en was men minder tijd kwijt met zoeken naar documenten.

De focus is geleidelijk aan verschoven naar sociaal ondernemerschap. Leone, in persoon van Nelly de Vries-van Leeuwen, heeft het initiatief genomen tot het oprichten van diverse stichtingen in het sociale domein: stichting Present. Zie hiervoor de betreffende pagina.
Leone adviseert en realiseert.

Heeft u vragen? Neem contact op met Nelly de Vries-van Leeuwen